Cisco Nexus 9300 40/100G Modules

 

Nexus M6PQ/M6PQ-E 6-Port QSFP+ Uplink Card Nexus M12PQ 12-Port QSFP+ Uplink Card Nexus 100GE Module
10 GE Ports 6 with QSFP-to-SFP QSA adapter 6 with QSFP-to-SFP QSA adapter  N/A
40 GE Ports 6 12 (8 Active in Nexus 93128TX)  N/A
100 GE Ports 0 0 4
Switch Support Nexus 93128TX
Nexus 9396TX
Nexus 9396PX
Nexus 93128TX
Nexus 9396TX
Nexus 9396PX
Nexus 93128TX
Nexus 9396TX
Nexus 9396PX